Gennemførte aktiviteter 2019

Julefrokost den 5. december

Den årlige julefrokost blev afholdt med deltagelse af 30 medlemmer. 

Maden blev leveret af Vig-Gården, lidt forsinket men rigtig god.

Pakkelegen var lavet lidt om, så alle fik en gaven med hjem, og til det amerikanske lotteri have vi fået samlet 30 præmier, så der var gode vinderchancer.

Alt i alt en rigtig god dag, og den forsinkede mad fra Vig-Gården betyder, at Rene giver os en kompensation den 16. januar.


Jeg skal beklage, at de tre nederste billede ikke er i højformat, men tilsyneladende kan systemet ikke finde ud af det.

Sæsonstart 2019/20

Torsdag den 3. oktober var der mødt 20 medlemmer frem til sæsonstarten, hvor der blev smagt på Randis og Jørns lækre lagkager til kaffen.

Vi havde sløjfet auktionen, da det ikke gik særligt godt sidste år, så under kaffen havde vi en fællessang om det at være pensionist, og som noget nyt var der en yatze turnering som Marianne vandt, medens mændene tæskede løs i kortene og billarden.

Alt i alt en OK start på den nye sæson.

_________________________________________________________ Torsdag den 22. august - Grilldag.

Ca. 25 deltog i grilldagen, hvor der blev serveret ølkam, grillet okse, kartoffelsalat, grøn salat og pastasalat. "Desserten" bestod af grillede pølser.

Alt i alt en hyggelig dag, hvor der blev snakket en hel del.

________________________________________________________________


Lørdag den 25. maj Sporvejsmuseet, Skjoldnæsholm


Vi var 14 medlemmer, der tog på tur til Sporvejsmuseet (4 tilmeldte blev forhindret i at deltage), for at se på gamle sporvogne og busser. En meget interessant oplevelse.

En tur med linje 6 ud i skoven var det første der skete. Så rindt og se på bamle busser og veteranbiler, som man også kunne kom ud at køre med.

Frokosten blev indtaget mellem sporvognene, og der var tid til at se mere til de gamle busser etc, så det blev aftalt, at vi kørte hjem. lidt tidligere, så der også blev tid til et besøg i De Blå Haller i Haslev.

Turen sluttede af med en lækker middag i Viggården, og alle var enige om, at det havde været en dejlig dag.

_________________________________________________________

Danmark redder liv.

Efter besøget og foredraget om "Danmark redder liv" har Frede forsøgt at samle det nødvendige antal deltagere til et genopfriskningskursus i førstehjælp, desværre med endog meget ringe tilslutning.

Så "Danmark redder liv" kommer ikke til Vålse og nærmeste omegn.

__________________________________________________________ 

Torsdag den 11. marts - GeneralforsamlingReferat af Generalforsamlingen i SENIOR-FO’en den 11. april 2019

Referenter: Finn og Frede


Der var mødt 32 medlemmer til generalforsamlingen inkl. bestyrelsen.


Formand Vagn bød velkommen, og der blev indledt med gratis smørrebrød kl. 13.


Kl. 14 indledtes generalforsamlingen, og Frans blev valgt til dirigent, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


Erik J. og Marianne blev valgt som stemmetællere.


Bestyrelsens beretning.

Frede aflagde beretning på bestyrelsens vegne, hvorunder han kommenterede årets aktivitter som følger:


17. maj udflugt til Fuglsang med 8 deltagere.

14. juni udflugt til andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk med 15 deltagere.

9. august grilldag på skolen med 36 deltagere (10 års jubilæum derfor gratis for medlemmer)

september planlagt udflugt til Krenkerup bryggeri – blev aflyst da det kun var bestyrelsen, der var tilmeldt.

4. oktober sæsonstart med auktion, som ikke ga ret meget i kassen, så auktions aktiviteten er nok slut

6. december julefrokost med 32 deltagere.

13. december foredrag om ”Danmark redder liv” - ingen tilslutning til et opfrisknings førstehjælpskursus.

14. marts sæsonafslutning med 22 deltagere.


Frede gav udtryk for hans frustration ikke kun over den manglende tilslutning til aktiviteterne, men også at der ikke var svar fra alle på invitationer til aktiviteter.

Det er ødelæggende for interessen i at arrangere aktiviteter, og stiller et stort spørgsmålstegn ved, om der overhovedet skal laves disse aktiviteter.

Frede vendte tilbage til dette punkt under eventuelt.


Han stillede også spørgsmålstegn ved, om hjemmesiden skal bevares, da det er meget få, der klikker ind på den, selvom den altid er ajourført.


Marianne og Vagn kommenterede positivt til hjemmesiden, så den bevares i hvert fald også i næste sæson.


Beretningen blev godkendt.


Regnskab og kontingent.

Som kasserer fremlagde Randi regnskabet, der viste en egenkapital på kr. 28.600.


Finn var kritisk overfor regnskabet, som han ønskede mere detaljeret over indtægter og udgifter ved aktiviteterne, ligesom han stillede spørgsmålstegn ved den store egenkapital, der efter hans mening vidner om, at medlemmernes deltagerbetalingen ved aktiviteterne er for høj, idet kontingentet er en forudbetaling af deltagerbetalingen.

Der var lidt gehør for hans synspunkt om et mere detaljeret regnskab – eller i hvert fald flere noter til regnskabet – og efter en del palaver blev regnskabet godkendt af flertallet.


Kontingentet blev drøftet, men da tilskud fra kommunen til dels hænger sammen med kontingentet blev det vedtaget at fastholde det på de 200 kr.


Der var ingen indkomne forslag, så punktet var hurtigt overstået.


Valg.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Randi Kubel og Jørn Larsen var på valg. Begge modtog genvalg og blev valgt.

Henning Simonsen var på valg og modtog ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog Emmy Bom som nyt bestyrelsesmedlem, og Emmy blev valgt.

Bestyrelsessuppleant Suzanne Nielsen modtog genvalg og blev valgt.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, så funktionerne kan meddeles medlemmerne og hjemmesiden.


Revisor og revisorsuppleant for et år ad gangen.

Revisor Preben Rasmussen modtog genvalg og blev valgt.

Revisorsuppleant Jette Ulvig modtog genvalg, hvis ingen andre ønskede posten, og blev valgt.


Eventuelt.

Frede efterlyste planer/ideer for, hvilke aktiviteter der kunne være interesse = tilslutning til fremover.

Han havde printet hjemmesidens forslag til mulige aktiviteter, og markeret de 3 aktiviteter, der allerede er gennemført.

Listen er lavet for flere år siden, og i mellemtiden er vi bl.a. blevet dårligere gående, så flere af disse aktiviteter kan ikke længere lade sig gøre med stor tilslutning - men hvilke af de resterende kan samle tilslutning, og er der andre aktiviteter, der er mere relevante nu.

F. eks. Museumsbanen i Maribo, sejltur på Sorø sø – altså aktiviteter, hvor der ikke skal går særlig meget.


Efter lange og mange drøftelser blev det besluttet, at

ALLE MEDLEMMER FORHÅBENTLIG VIL SENDE 3 AKTIVITETSFORSLAG TIL FREDE SENEST 1. MAJ

så bestyrelsen har noget at arbejde ud fra inden den ny sæson begynder.


Supplerende bemærkninger til fastlagte:


Turen til Skjoldnæsholm lørdag den 25. maj starter fra VIGGÅRDEN kl. 09.00,

Parkering på p-pladsen overfor Viggården.

Aftensmaden indtages på Viggården.


Grilldagen er fastlagt til torsdag den 22. august.

Sæsonstart torsdag den 3. oktober.

Julefrokost torsdag den 5. december.


Herefter kunne dirigenten takke for nogenlunde god ro og orden, og generalforsamlingen blev afsluttet.

______________________________________________________________________________

Sæsonafslutning den 14. marts.

Der var 22 medlemmer som deltog i afslutnings af sæsongen18/19 den 14 marts.

Marianne havde lavet gule ærter med tilbehør. Derefter var der lotteri med mange fine gaver (10 til hvert bord) son Jørn, Lise og Frede havde skaffet, herefter blev der serveret pandekager og kaffe,  samt almindelig hygge kort og baller blev også rørt, en dejlig dag.

________________________________________________________________________________

Consectetuer,  variusi ipsum nullam repellendus