Velkommen

Ved generalforsamlingen den 23. marts 2023 blev det besluttet at nedlægge hjemmesiden. Den bliver ikke længere ajourført, og nedlægges, når nuværende aftale-periode udløber.

SENIOR-FO'en mødes hver torsdag kl. 13.30 - 16.30 fra 1. oktober - 31. marts i medborgerhuset "Vålse Gamle Skole",

Østervej 14, Vålse, 4840 Nr. Alslev.


Ved den seneste generalforsamling blev det vedtaget, at kontingentet for den kommende sæson fastholdes til kr. 100,00 pr. person.

Kontingent betales til kassereren eller indsættes på vores konto i Lollands Bank:

CVR nummer: 32026877


BEMÆRK NY Bankkonto Lollands Bank er:

Reg. nr. 6220  Konto nr. 6612640

Kontingentet betales snarest efter generalforsamlingen.

Gæster kan deltage for kr. 15,00 pr. person pr. gang.

Bestyrelsen pr. 23. marts 2023:


Formand: Frede Vinther, Rørosvej 108, 4760 Vordingborg - tlf. 61 10 37 35

mailadresse: afvinther@gmail.com


Sekretær: Hans Nielsen


Kasserer: Jørn Larsen, Grynsevej 3, 4840 Nr. Alslev - tlf. 54 43 10 22 -

mailadresse: ma-j@privat.dk


Bestyrelsessuppleant:

Erik Stabye


BEMÆRK:

Foreningen har fået egen mailadresse, som skal benyttes ved henvendelse til bestyrelsen. seniorfovaalse@gmail.comRevisor: Niels Bonde Larsen

Revisorsuppleant: John Kierrumgaard


YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use