Gennemførte aktiviteter 2018

Danmark redder liv - torsdag den 13.. december 

"Danmark redder liv" besøgte os for at fortælle om projektet, der er lavet af region Sjælland og Syddanmark.

Et projekt med genoplivningskursus og hjertestarter på 7 timer. Enten en lørdag eller søndag eller fordelt over 2 hverdagsaftener.

Kan foreningen samle 12-16 deltagere er kurset gratis.

Julefrokost - torsdag den 6. december:

Vi var 32 deltagere til julefrokosten.

Maden blev leveret i flere omgange af Viggården, så det var lunt og lækkert.

Jørn, Lise og Frede havde været rundt og indsamle sponserede gevinster til lotteriet, og de havde fået 40 gevinster, så der var 10 stk. til hvert bord. Flot.

Efter lotteriet var der kaffe og risalamande, så velnærede og mætte kunne vi afslutte dagen omkring kl. 17.30.

________________________________________________________

Torsdag den 4. oktober - Sæsonstart.

Der var mødt 24 medlemmer til sæsonstarten, hvor vi spiste Randis lagkager til kaffen.

Vagn og Erik var igen auktionarius og hjælper - det gav desværre ikke ret meget i kassen.

Efter auktionen var der tid til at røre kortene, billardkøerne og stemmebåndene.

________________________________________________________________

Torsdag den 9. august - Grilldag

I forbindelse med grilldagen markerede vi foreningens 10 års jubilæum, og i dagens anledning var hele arrangementet med mad og drikke gratis for medlemmerne.

Det var selvfølgelig en populær beslutning, og der deltog 36 medlemmer.

Bestyrelsen mødte kl. 14.00 for at klare de indledende manøvrer, så kaffen var klar kl. 15.00, og grillmenuen kunne serveres kl. 18.00, efterfulgt af frugtsalat som dessert.

Et helt igennem fint arrangement og god dag, som faldt i medlemmernes smag.

_________________________________________________________________________

14. juni - udflugt til Andelslandsbyen Nyvang.

Vi var 15 seniorer som kørte til Andelslandsbyen Nyvang,

De Grønne Busser havde lige fået en ny bus til 16 personer, som vi kørte i. Herligt.

 

Efter et enkelt stop ved Torkilstrup,  ankom vi til Nyvang ca. kl. 1100, hvor vi brugte en time til at kikke os lidt omkring.

Kl. 12.00 samledes vi til frokost som Randi og Marianne stod for, og så var der tid til den store rundtur.

Der var mange ting at se på, og man følte sig sat tilbage til sin barndom, selvom der var enkelte aktiviteter som ikke var i gang, da vi var der.

Omkring kl. 15.00 samledes vi igen nu til kaffe og Birthes hjemmebagte kage.

Kl. 1600 gik turen hjemad igen, til Hotel Falstria, hvor en dejlig buffet ventede os.

______________________________________________________________________

17. maj - Udflugt til Fuglsang.

Udflugten er gennemført, og der kommer måske lidt tekst og billeder fra deltagerne.

________________________________________________________________________

19. april - Generalforsamling.

Der var mødt 30 medlemmer til generalforsamlingen, som vanen tro blev indledt med lidt frokost kl. 13.00.

Fint smørrebrød fra Føtex.


Kl. 14.00 bød Frede så velkommen til generalforsamlingen, og måtte starte med at beklage, at formand Vagn var blevet syg, og næstformand Jørn sad i Jylland.


Frans blev valgt til dirigent, og vi undlod at vælge stemmetællere, da alle på valg var villige til genvalg, og vi forventede ikke kampvalg til nogen af posterne.


I fravær af formand og næstformand aflagde Frede bestyrelsens beretning, hvor han bl.a. omtalte de aktiviteter der var blevet gennemført i årets løb.

Dem kan I selv se mere om på fanebladet her og på "Gennemførte aktiviteter 2017" - så bruges hjemmesiden til noget.


Frede omtalte også bankskiftet fra Nordea til Lollands Bank, som ikke var forløbet gnidningsfrit.

Nordea har stadig ikke overført foreningens indestående på kr. 16.851,95 til Lollands Bank, og bestyrelsen hævder, at Nordea ikke er samarbejdsvillige.

Får Nordea ikke lettet rø... er det flere medlemmers indstilling, at bestyrelsen så må gå til pressen.

Nordea har tilsyneladende spærret vores konto.

Referenten mener fortsat, at via Netbank og nemID nøglekortet kan vi selv overføre pengene til Lollands Bank, for det kan ikke være lovligt, at Nordea spærrer kontoen, fordi vi vil skifte bank.


Frede huskede os også på, at Blomstercentret i Nr. Alslev/Nykøbing donerer 20% af vores køb. Vi skal bare huske at fortælle, at vi kommer fra SENIOR-FO'en i Vålse.


Beretningen blev godkendt med applaus.


Kasserer Randi fremlagde regnskabet, der udviste et underskud for året på kr. 3.410,49, og en egenkapital på kr. 23.064,95 - heraf altså ca. kr. 16.800 indestående i Nordea.


Regnskabet blev også godkendt med applaus.


Desværre har foreningen ikke fået tilskud fra kommunen i år. Ansøgningsfristen var rykket frem til medio august, og det var smuttet for bestyrelsen, så da man fremsendte en ansøgning, var kassen tom.


Kontingentet blev fastsat uændret til kr. 200,00.


Da der ikke var indkommet nogle forslag, kunne vi tage hul på valgene.


I bestyrelsen var det Vagn og Frede, der var på valg, og begge var villige til genvalg.

Suppleant Suzanne var også villig til genvalg.

Revisor Preben og suppleant Jette U. var ligeledes villige til genvalg.


ALLE BLEV GENVALGT MED APPLAUS, så udeladelsen af stemmetællere fik ingen betydning (som ventet).


Under eventuelt omtalte Frede de planlagte aktiviteter.

Dem kan I læse mere om under fanebladet "Aktivitetsplan og Nyheder".

M.h.t. deltagerbetalingen vil det fremgå af invitationen, når den kommer, og bestyrelsen vil gøre det bedst og billigst muligt med behørig hensyntagen til foreningens økonomi - og overførslen af foreningens penge fra Nordea til Lollands Bank.


Herefter kunne vi alle takke bestyrelsen, Frans kunne takke af som dirigent - og Frede kunne afslutte generalforsamlingen.


_________________________________________________________________________

Den 15. marts - Afslutning på vintersæsonen.

Så har vi  holdt afslutning på skoleåret 2017/18, der var 34 elever.

 

Efter at rektor Vagn havde budt velkommen, gik vi i gang med Mariannes gule ærter, de var gode, jeg hørte ingen klager.

 

Så kom Frede med en gætteleg ”hvornår var det nu det var”. Der var 16 spørgsmål, som gik fra 1960 til 1996. Hvert bord fik spørgsmålene udleveret og 15 minutter til at løse opgaven. Herefter gennemgik Henning og Frede svarene alt i mens lodsedlerne blev solgt.

 

Da det var overstået gennemgik Frede spørgsmålene og det viste sig at bord 1 var de klogeste.

Så gik vi til lotteriet, hvor der var 9 gevinster til hvert bord.

Så kom pandekagerne og kaffen, derefter var der almindelig hygge, kortspil og billard. Det hele sluttede til normal tid.

mvh Frede.

_____________________________________________________________________

Torsdag den 8. februar - Marianne & Jørn om deres tur Europa rundet.

Der var 19 SFOèr til Marianne og Jørns fortælling om deres tur rundt i Europa.

En tur på godt 4.000 km. over 21 dage, i en autocamper lejet i Flensburg.

Vi så den enkelte dags strækning og de ting de oplevede på den dags etape.

Turen gik fra Flensborg til Rügen, derfra ned langs floden Oder til Waslav i Polen, videre gennem Tjekkiet og Østrig, hvor der var bevæbnede grænsevagter, videre til Gardersøn, tilbage gennem den vestlige del af Østrig, op gennem den vestlige del af Tyskland, for at ende ved Rudbøl og så til Flensburg.

Der var sat et stort kort op over turen, så Marianne kunne udpege hvor de var.

En meget interessant dag.

mvh Frede

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Consectetuer,  variusi ipsum nullam repellendus